Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Sơn Hải, Sơn Hà, Quảng Ngãi
Điện thoại: (0255) 3882661
Thông tin chi tiết:
Vũ Thị Lê Na
Hiệu trưởng Vũ Thị Lê Na
Ngày tháng năm sinh 25/09/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Từ 2006 đến nay ở trường MG Sơn Hải

Phụ trách chung toàn trường